Telefoon

06 – 41 88 31 07

Email

info@vankampenmeubelen.nl

MENU

PRIVACY VERKLARING

Hier vind u de privacy verklaring van: Van Kampen Meubelen.
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Van Kampen Meubelen.
Gecontroleerd door: M.A.K. van Kampen

01. Van Kampen Meubelen. U leest op dit moment de privacy verklaring van Van Kampen Meubelen. Van Kampen Meubelen voor Nieuwe en tweedehands meubelen
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Van Kampen Meubelen verzameld worden.
Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als u je niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Van Kampen Meubelen, neem dan gerust contact op!
info@vankampenmeubelen.nl
Adres: Doeijenburg 5a
Postcode: 4024HE
Vestigingsplaats: Eck en Wiel
Tel nr.: 0641883107
KvK: 55875270

02. Doel Gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Van Kampen Meubelen. Deze worden hieronder toegelicht.01. Het versturen van nieuwsbrieven Van Kampen Meubelen stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.
Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Van Kampen Meubelen. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

02. Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Van Kampen Meubelen via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnenbieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics
De website van Van Kampen Meubelen verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03. OntvangersDe gegevens die Van Kampen Meubelenontvangt en verwerkt worden o.a. beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

04. Opslag Periode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Van Kampen Meubelen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven

02. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Van Kampen Meubelen via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Van Kampen Meubelen of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestappenverificatie. Bij deze tweestappenverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Van Kampen Meubelen. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast kan het zijn dat uw bezoek aan onze website beveiligdisdoor een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Van Kampen Meubelen privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van Van Kampen Meubelen ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Uw Rechten

01. Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Van Kampen Meubelen vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Van Kampen Meubelen U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Van Kampen Meubelen. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Van Kampen Meubelen opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heef u het recht op overdracht. Hierbij dient Van Kampen Meubelen al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Rechtop wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Van Kampen Meubelen vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Van Kampen Meubelen niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Van Kampen Meubelen uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@vankampenmeubelen.nlonder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen?
Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@vankampenmeubelen.nl
Adres: Doeijenburg 5a
Postcode: 4024HE
Vestigingsplaats: Eck en Wiel
Tel nr.: 0641883107

07. Plichten
Van Kampen Meubelen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Van Kampen Meubelen via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uwe-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Van Kampen Meubelende betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Van Kampen Meubelen met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Van Kampen Meubelen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Van Kampen Meubelen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Van Kampen Meubel en te beschermen.